W marcu 2021 roku nastąpiło połączenie dwóch międzynarodowych sieci obserwacyjnych – optycznej OPTICON oraz radiowej RadioNet, tworząc największy w Europie system koordynacji obserwacji astronomicznych. Inicjatywa stała się możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu Horyzont 2020, opiewającego na kwotę 15 mln euro.

Miło nam poinformować, iż do przedsięwzięcia włączone zostało również obserwatorium w Ostrowiku (jako część grupy małych i średnich teleskopów). W ramach działań nasz teleskop posłuży do wykonywania obserwacji fotometrycznych obiektów zmiennych wykrytych przez teleskop kosmiczny Gaia.

Organizacją pracy na Uniwersytecie Warszawskim kieruje prof. Łukasz Wyrzykowski wraz ze swoim doświadczonym zespołem, w którego skład wchodzą również dr Mariusz Gromadzki, mgr Krzysztof Rybicki oraz mgr Monika Sitek. Uczelnia otrzymała także przyczynek budżetowy w wysokości 505 tys. euro.

Współpraca pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie czasu obserwacyjnego (np. optymalizację przydziału obiektów do teleskopów, uwzględniając bieżące warunki pogodowe), a także opracowanie spójnych metod i narzędzi wykorzystywanych przez beneficjentów. Niezwykle istotnym elementem jest też synchronizacja wyników z instrumentów pracujących w różnych zakresach widma promieniowania elektromagnetycznego.

Teleskop ostrowicki w sieci OPTICON-RadioNet Pilot (ORP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content