praktyki studenckie 2023 obejmują takie zagadnienia jak:

 • przydatne narzędzia w pracy astronoma-obserwatora
 • obsługa i konserwacja teleskopów
 • właściwości gwiazd DPV w różnych galaktykach
 • metody MCMC w modelowaniu mikrosoczewek grawitacyjnych
 • pomiary paralaks mikrosoczewkowych
 • obserwacje mikrosoewkowe okiem satelity Roman
 • Droga Mleczna widziana okiem polskiego teleskopu w Chile, czyli dane projektu OGLE,
 • wyznaczanie odległości na podstawie gwiazd zmiennych
 • analiza fourierowska gwiazd zmiennych,
 • zastosowanie gwiazd podwójnych w astrofizyce
 • obiekty szybkozmieniające się – jak obserwować?

Tematyka dobrana zostanie pod kątem umiejętności oraz zainteresowań uczestników.

Skip to content