Działalność naukowa

Jednym z głównych celów Stacji jest kształcenie naszych studentów w technikach obserwacji i opracowywania danych.  Główny teleskop wykorzystywany jest obecnie przez studentów do realizacji małych projektów naukowych (obserwacje gwiazd zmiennych, gromad gwiazdowych). Prowadzimy obecnie również obserwacje obiektów przejściowych (transients) wykrytych przez misję Gaia. Projekt ma na celu naziemne długoterminowe obserwacje obiektów szybko zmieniających swoja jasność, które zostały wykryte przez teleskop satelity Gaia. Jednym z ciekawych obiektów, który intensywnie obserwowaliśmy przez kilka miesięcy jest Gaia 2016aye. Efekty badań nad nim przedstawiowo w artykule w magazynie Astronomy & Astrophysics.

Teleskop jest najważniejszym, choć nie jedynym urządzeniem badawczym w obserwatorium. Na tarasie znajduje się niepozorna kamera, która w połączeniu z komputerem, prowadzi stały monitoring nieba pod kątem zjawiska meteorów. To tzw. stacja bolidowa, należąca do studenckiego Koła Naukowego Astronomów UW, a wykonująca obserwacje w ramach Polskiej Sieci Bolidowej. W obecnej formie stacja bolidowa funkcjonuje od grudnia 2016 roku, ale jej pierwotna wersja powstała w 2002 roku z inicjatywy członków Pracowni Komet i Meteorów, m.in. Arkadiusza Olecha, aktualnie profesora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Od momentu reaktywacji projektu, zarejestrowano kilka tysięcy „spadających gwiazd”, dostarczając tym samym znaczną ilość unikalnego materiału badawczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie KNAstr UW.

Skip to content