Praktyki studenckie dedykowane głównie studentom z innych instytutów astronomicznych niż OAUW. Praktyki odbywać się będą w terminie 16.08 – 28.08.2021 w północnej stacji OAUW w Ostrowiku. Placówka zapewnia nocleg i wyżywienie, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w czasie pandemii. Poniżej tematy jakie będą poruszane w czasie praktyk. Nominalny wymiar godzinowy praktyk to 120h. Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres msitek (at) astrouw.edu.pl

Tematy projektów

Zajęcia wspólne dla wszystkich: 

 • Obsługa teleskopu, nawet w przypadku braku pogody, na początku całe noce, potem min. 2h na noc;
 • Redukcje danych z Ostrowika i innych instrumentów: bias, dark, flat;
 • Fotometria zdjęć z Ostrowika i innych, BHTOM, skrypty;
 • Wykłady innych osób z OAUW – kilka w ciągu całych praktyk;
 • Zajęcia sportowe, spacer nad rzekę i ognisko 😉
 • Poniższe projekty będą realizowane szeregowo.

Temat: „Obserwacje naziemne alertów z misji kosmicznej Gaia”

Opiekun: prof. Łukasz Wyrzykowski

 • Jeżeli pogoda to obserwacje wybranych alertów w Ostrowiku
 • Dodatkowe obserwacje z LCO-GT, REM, PROMPT i innych dostępnych wtedy robotycznych teleskopów zdalnych
 • Redukcje obserwacji, bias, flat, dark lub wykorzystanie gotowych pipelines poszczególnych teleskopów
 • System BHTOM do otrzymywania fotometrii profilowej alertów
 • Wybrane zagadnienia związane z alertami z Gai, modelowanie zjawisk mikrosoczewkowania, dane misji Gaia, katalogi Gaia i inne jako wsparcie w analizie zjawisk.

Temat: „Podwójne mikrosoczewki – planeta i gwiazda, czy dwie gwiazdy?”

Opiekun: dr Radosław Poleski

Opis: Krzywe zmian blasku zjawisk mikrosoczewkowanie w większości przypadków mają dość prosty kształt opisywany krzywą Paczyńskiego, która ma zaledwie 3 parametry. Sytuacja mocno komplikuje się, gdy obserwujemy anomalie spowodowane przez gwiazdy lub planety. W ramach projektu przeanalizujemy kilka zjawisk, które pokazują anomalie. Krzywe zaczerpniemy z danych projektu OGLE lub zsymulowanych danych satelity Roman, który budowany jest przez NASA. Ważną częścią projektu będzie zapoznanie się z zaawansowanymi metodami analizy statystycznej: MCMC i nested sampling.

Temat: „Zagadka DPV”

Opiekun: dr Radosław Poleski

Układy podwójne gwiazd z reguły pokazują krzywe zmian blasku, które zmieniają się z okresem orbitalnym. Istnieje jednak podgrupa układów zaćmieniowych, która pokazuje dodatkowe zmiany z okresem ok. 33 razy dłuższym, stąd ich nazwa: Double Periodic Variables (DPV). Dokładna przyczyna tych dodatkowych zmian nie jest znana, a jedną z dróg do jej wyjaśnienia jest poszukiwanie kolejnych obiektów tego typu. W ramach projektu poszukamy obiektów DPV w publicznych bazach danych. Dzięki temu studenci zapoznają się z metodami analizy dużych zbiorów danych.

Temat: „Fotometria wielobarwna gromad gwiazdowych Drogi Mlecznej”

Opiekun: dr hab. Paweł Pietrukowicz

Opis: Celem projektu jest sporządzenie diagramów barwa-jasność oraz diagramów dwubarwnych dla wybranych gromad otwartych i kulistych na podstawie bieżących obserwacji 60-cm teleskopem w Ostrowiku lub archiwalnych danych z 2,2-m teleskopu Maxa Plancka z Obserwatorium ESO na górze La Silla w Chile.

Temat: „Kolorowe obrazki RGB wybranych obiektów”

Opiekunowie: prof. Łukasz Wyrzykowski, mgr Monika Sitek

Opis: Tworzenie barwnych obrazów astronomicznych w oparciu o obserwacje wykonane w trzech filtrach. Wykorzystane zostaną popularne narzędzia graficzne (np. GIMP). Przypuszczalne cele obserwacji to wybrane obiekty Układu Słonecznego (planety, księżyce) i gromady gwiazdowe.

Skip to content