Praktyki studenckie 2024 w Pracowni Instrumentalno-Dydaktycznej OAUW w Ostrowiku!

W ramach praktyk studenckich student:

  1. zapozna się z zasadami pracy na dostępnych komputerach;
  2. wykona nocne obserwacje na 60 centymetrowym teleskopie Cassegraina;
  3. wykona redukcje własnych obserwacji;
  4. zapozna się z systemem BHTOM, zaplanuje i wykona obserwacje teleskopami poprzez sieć komputerową;
  5. zapozna się z zaawansowanymi metodami analizy statystycznej stosowanymi w astrofizyce (w szczególności metody MCMC);
  6. zapozna się i przeanalizuje dane dotyczące gwiazd zaćmieniowych i tranzytów planetarnych;
  7. zapozna się i przeanalizuje dane spektroskopowe mgławicy planetarnej;
  8. zapozna się z metodami wyznaczania odległości do obiektów we Wszechświecie;
  9. zapozna się z możliwościami planowanego teleskopu ROMAN i narzędziami analizy danych związanymi z tym projektem;
  10. wykona opracowanie raportu końcowego.

Studenci zdobędą powyższe umiejętności dzięki kadrze w skład której wchodzą: prof Łukasz Wyrzykowski, dr hab Radek Poleski, dr hab Dorota Skowron, dr Jan Skowron, dr Milena Ratajczak, dr Krystian Iłkiewicz, dr Mariusz Gromadzki, mgr Maksymilian Głowacki oraz mrg Monika Sitek.

Skip to content