Teleskop w Ostrowiku jest dostępny dla pracowników i studentów OAUW, którzy realizują projekty wymagające wykonania własnych obserwacji. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą Dyrekcji OA, udostępniamy teleskop także osobom spoza UW. Aplikacje o czas obserwacyjny należy składać do 15-go dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym planuje się wykonanie obserwacji. W podaniu powinno się umieścić nazwę projektu, opiekuna naukowego (studenci), własne dane oraz krótkie uzasadnienie aplikacji. Prośbę można kierować do jednej z następujących osób:

prof. Michał Szymański – msz (at) astrouw.edu.pl
prof. Andrzej Udalski – udalski (at) astrouw.edu.pl
mgr Monika Sitek – msitek (at) astrouw.edu.pl

Skip to content