Stacja Obserwacyjna OA UW
Ostrowik 21
05-430 Celestynów