Stacja Obserwacyjna UW
Ostrowik 21
05-430 Celestynów